Da alle vore ture køres i 5-16 personers komfortable biler, i sluttede selskaber, bliver der bedre tid til information om seværdighederne, og til udforskning på egen hånd med kameraet.


Since all our tours are run in 5-16 people's comfortable cars, in closed companies, there will be better time for information of the sights and for exploration on their own with the camera.

Klik på billeder for at se video

Click on images to watch video